لیست مقایسه ها x   بستنلیست مقایسه ها خالی است.

وسایل و ظروف در آشپزخانه می توانند با استفاده از ساده ترین ابزار و تجهیزات در محل مناسبی مرتب شوند. چیدمان وسایل و ظروف آشپزخانه روی اپن می تواند نظم و زیبایی را برای آشپزخانه به همراه داشته باشد و همچنین باعث می شود تا فضای آزاد بیشتری در روی اپن ایجاد شود. این موضوع به لحاظ بهداشتی و نظافت آسان و سریع نیز حائظ اهمیت است. تولیدکنندگان برای هر کدام از این موارد تجهیزات مخصوصی را طراحی و تولید کرده اند.

پایه و درپوش، نگهدارنده مثلثی و لوله استیل روی اپن، جافنجانی، جالیوانی، جای گیلاس، جای بطری و جای میوه جزء تجهیزات روی اپن هستند که توسط شرکت معتبر بهینه تولید شده اند. در این صفحه می توانید به اطلاعات و مشخصات هر کدام از این محصولات دسترسی داشته باشید.

بیشتر
شیوه مرتب سازی
تعداد نمایش